Holzbaupreis 2021 – Impressionen

Fotograf: Matthias Rhomberg