Holzbaupreis 2017 – Impressionen

Fotograf: Matthias Rhomberg