Holzbaupreis 2019 – Impressionen

Fotograf: Matthias Rhomberg