Holzbaupreis 2021 - Impressionen

Fotograf: Matthias Rhomberg